Welkom bij de Filadelfia Gemeente

Wij zijn een kleine gemeente uit Dordrecht, met een passie voor het vuur van de Heilige Geest.

 • De weg tot een goed leven
 • Vrijheid in expressie
 • De Zalving
 • 01
 • 02
 • 03
/ 03
 • De weg tot een goed leven

  Een goed leven begint bij een goed hart, iets wat wij van nature niet hebben, maar wat we wel kunnen krijgen. Echte verandering kan en zal alleen van binnenuit komen, daar waar de Geest en het Woord van onze God ons hart veranderd. De goede en rechtvaardige daden van de heiligen zijn niet het doel, maar een gevolg van een veranderd hart. Met een veranderd hart hoeven we niet meer te doen alsof. De Heilige Geest maakt het geloof en onze daden echt en oprecht. Daar waar wij zelf niet in staat zijn om onszelf te veranderen, daar neemt Hij het werk over en doet het onmogelijke.

 • Vrijheid in expressie

  Aanbidding is iets heel persoonlijks en ook iets wat wij heel serieus nemen. Het is het belangrijkste onderdeel van de samenkomsten en onderdeel van onze persoonlijke relatie met God. De Bijbel noemt diverse soorten van expressie tijdens aanbidding: Het buigen van het hoofd, knielen, op het aangezicht liggen, het opheffen van handen, uitspreiden van handen, in de handen klappen, juichen, het uittrekken van schoenen enz. Ook het gebruik van aanbiddingsvlaggen hoort daarbij. Bij ons is iedereen vrij om God te aanbidden op de manier waarop hij/zij dat wil.

 • De Zalving

  Zonder de Zalving zijn we nergens. De Zalving is een term die je vooral hoort in charismatische kringen, maar die vaak maar gedeeltelijk begrepen wordt. Het is een beeld van de Heilige Geest en van de glorie van God. Wanneer we Hem aanbidden in geest en in waarheid, dan zet Hij Zijn Zalving vrij over die plaats. Het Zalven met Zalfolie is daar ook een beeld van. Het is een profetische handeling van geloof. Het gebruik van Zalfolie is bij ons niet beperkt tot het Zalven van zieken. Wij gebruiken Zalfolie ook in ons persoonlijk leven, op dagelijkse basis. Omdat het een opdracht is van God en omdat alle Christenen, tot aan de negende eeuw, dat ook deden.

01
Geen kerkleden maar discipelen

Niet "maak alle volken Christen of kerklid", maar "maak alle volken tot Mijn discipelen."

Jezus zei: "Gaat dan heen, maak al de volken tot mijn discipelen en doop hen in de naam van de Vaders en de Zoon en de Heilige Geest en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb." (MattheĆ¼s 28:19) Op het moment dat Jezus deze woorden sprak tot Zijn elf overgebleven discipelen, gaf Hij hen de opdracht om alle volken tot Zijn discipelen te maken. Daarbij gaf Hij hen de opdracht om aan een ieder alles te leren wat Hij aan de discipelen had geleerd. Ons leven moet dus net zo worden als dat van de elf overgebleven discipelen van toen. Hetzelfde geloof, met dezelfde kracht. Gebaseerd op het ultieme voorbeeld van Jezus Christus. Door Zijn hele leven heen heeft Hij laten zien dat het mogelijk is om op deze aarde te leven zoals God het van ons verlangt, door de onmisbare kracht van de Heilige Geest. Bijbels gezien zijn het alleen de discipelen die Christen genoemd worden (Handelingen 11:26).

 • Home Slideshow 01
 • Home Slideshow 02
 • Home Slideshow 03
 • 01
 • 02
 • 03
/ 03

02
Familie zijn

Gemeente zijn is meer dan een keer samenkomen. De Bijbel omschrijft gemeente zijn als familie zijn. En dat willen we ook voor elkaar zijn. Met al onze sterke kanten en tekortkomingen. Natuurlijk is er geen familie zonder kinderen, dus alle kinderen zijn altijd van harte welkom. Natuurlijk willen we niet iedereen bespringen die als nieuwe bezoeker komt kijken, want dat wordt door veel mensen als vervelend ervaren, maar we willen wel iedereen aandacht geven. Dat is echter geen taak die exclusief voor leiders bestemd is. Dat moeten we samen doen. Leer mensen kennen, maar laat jezelf ook kennen. Op die manier kunnen er echte familierelaties ontstaan en kunnen we er ook voor elkaar zijn op de momenten dat het moeilijk gaat. Daarnaast willen we er ook zijn voor mensen die het even wat minder hebben en in financiƫle problemen zitten. Bijvoorbeeld door te helpen met het opzetten van een goed schuldhulp traject, zodat er een weg uit de schulden ontstaat.

 • Kinderen van harte welkom

  Kinderen van harte welkom

  Geen familie zonder kinderen. Op dit moment is er nog geen kinderopvang of zondagschool, maar alle kinderen zijn van harte welkom in de dienst.

 • Aandacht voor elkaar

  Aandacht voor elkaar

  Aandacht hebben voor elkaar is geen taak die exclusief voor de leiders is. Dat moeten we samen doen. Leer mensen kennen en laat jezelf kennen.

 • Elkaar ondersteunen

  Elkaar ondersteunen

  Met name op momenten dat het moeilijk is, moeten we er voor elkaar zijn. Samen staan we sterk. Dat is wat families doen.

 • Praktische hulp

  Praktische hulp

  Wij willen er in ieder opzicht voor elkaar zijn. Waar mogelijk ook voor de mensen die het even wat minder hebben.

03
Groeien in geloof

Iedereen komt vanuit een zondig leven. Door de Heer Jezus Christus, de Zoon van de Levende God, als uw Heer te accepteren, is er genade en vergeving voor alle zondes. Maar dat betekend niet dat we stil moeten zitten. Wanneer we niets doen, dan zal zonde altijd een weg terugvinden in ons leven. Het woord 'bekering' betekend letterlijk 'verandering van denken'. Ons denken kan alleen maar veranderd worden door het Woord van onze God. Daarom besteden wij veel tijd aan Bijbelstudie en geloofsgroei. Alleen het Woord van God, met de hulp van de Heilige Geest, kan u van binnenuit veranderen.

04
Een veilige plaats

Veel mensen, die na lange tijd eindelijk hun zondes in het Licht durfden te brengen, zijn zo verschrikkelijk veroordeeld dat zij zich daarom ook weer helemaal hebben afgesloten. Wij willen een veilige plaats zijn, waar een ieder zijn/haar zonde kan belijden, zonder veroordeeld te worden. Een plaats waar we naast mensen gaan staan, in plaats van erboven. Een plaats waar we mensen helpen om zonde te overwinnen, door de kracht van de Heilige Geest. Het gaat altijd om de houding van het hart. Wanneer iemand echt wil veranderen, maar daar niet op eigen kracht in slaagt, dan is Gods genade altijd groter.

 • Johanna de Bruin
 • Robin Prijs
 • 01
 • 02
/ 02

Social Media

Gods zegen en tot snel!